Dotace EU

Projektová kancelář CTG Technology a.s.

Projekt Projektová kancelář CTG Technology a.s. je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšíření kapacit projektové kanceláře, která bude klientům poskytovat a zajišťovat sdílené služby v oblasti podpory řízení projektů.


Výzkum a vývoj automatizovaného generátoru písemností (AGEPI)

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vývoj a integrace dvou softwarových řešení: automatického generování písemností AGEPI a jádra spisové služby s webovými službami dle standardu NSESSS.

Contact us