Digital Archive

Každá společnost či organizace musí průběžně vyhodnocovat náklady na údržbu, provoz aplikací a dat z hlediska souladu a doporučení.

Archivační dilema

Trvalá dostupnost archivovaných dat, s náklady na hardware a software, musí být v rovnováze s cenou, pro zachování a přístupnost produkčních živých dat v původní podobě. Dlouhá doba archivace dat může způsobit zbytečnou úschovu dat ve více systémech, a tím navýšit i náklady na jejich archivaci.

InfoArchive nabízí řešení

Zatímco bezpečná archivace je jediným možným řešením, některé procesy mohou vzbuzovat obavy z narušení provozu a bezpečnosti, nebo ještě hůře, nefunkční bezpečnostní kontroly mohou vyvolat v IT bezpečnostní rizika.

Výsledkem je, že data často zůstávají v nákladných online úložištích, zastaralých aplikacích nebo se převádí do offline statusu, kde jedinou přidanou hodnotou je dodržování souladu s právními předpisy o archivaci.

Ale pozor, existuje i další možnost, a tím je InfoArchive.

InfoArchive

OpenText ™ InfoArchive je moderní archivní řešení a cloudová služba pro vyhovující archivaci strukturovaných i nestrukturovaných dat, s garancí vysoké dostupnosti, škálovatelnosti a nízkou nákladovostí na jejich uchování.

Ať už je to aktivní archivace obchodních informací, smluv, a jiných dokladů za účelem snížení zátěže informačních systémů nebo odstranění historických aplikací z provozu.

InfoArchive je flexibilní a nákladově efektivní způsob, jak snížit náklady na IT v oboru archivace dat a urychlit přechod k modernizované cloudové architektuře.

Uživatelům zůstává efektivní přístup k datům jak historickým, tak aktuálním, pro jejich každodenní práci a mohou velmi rychle a efektivně přistupovat k datům a dokumentům. Tento přistup je umožněn ve známých přístupech, procesech a rolích. To umožňuje organizacím nákladově efektivně upgradovat na nové aplikace pouze s aktivními daty a stále uchovávat historická data pouze na jedno kliknutí a na jednom místě.

InfoArchive také pomáhá organizacím rychle a dynamicky řešit problémy se správou a archivací dat v souladu s dodržováním předpisů, jako jsou předpisy o ochraně osobních údajů, legislativní předpisy i vnitrofiremní směrnice, a to i bez nákladných změn starších aplikací a systémů.

InfoArchive features

Pohodlný přístup ke všem informacím – strukturovaným i nestrukturovaným

Archivujte jakýkoliv soubor nebo datový typ, včetně strukturovaných dat z komerčních i vlastních aplikací. Strukturovaná data a metadata dokumentů jsou organizována do skupin podle typů a procesů, pro něž jsou tato data určena, díky nimž jsou data rychle a efektivně přístupná z centralizovaného, nízkonákladového a vyhovujícího úložiště.

Moderní rozhraní s flexibilním a efektivním přístupem k archivovaným datům

Uspořádejte si data do funkčních celků založených na rolích přizpůsobených firemním procesům a získejte i kontextový přístup k těmto datům. Rozšiřte své možnosti o nový pohled na svá data. Vaše data uvidíte v 360stupňovém zobrazení, což Vám přinese nový a neotřelý pohled na tyto data, přinese možnost analýz a použití archivovaných dat prostřednictvím integrace s platformou OpenText ™ Extended ECM.

Flexibilní nasazení jak v cloudu, tak lokálně

Využijte možnost implementace InfoArchive v cloudu podle Vašich potřeb, představ a scénářů tak, abyste dosáhli maximální flexibility a úspory nákladů.

Flexibilní přistup k dokumentům v datovém úložišti

Integrace s OpenText ™ File Intelligence umožňuje archivovat i samostatně sdílené soubory, složky a data do jednoho úložiště. InfoArchive může zároveň sloužit jako aktivní archivace pro dlouhodobé uchovávání dat pro OpenText ™ Content Suite Platform a Extended ECM Platform.

Uspořádejte si data do funkčních celků založených na rolích přizpůsobených firemním procesům a získejte i kontextový přístup k těmto datům. Rozšiřte své možnosti o nový pohled na svá data. Vaše data uvidíte v 360stupňovém zobrazení, což Vám přinese nový a neotřelý pohled na tyto data, přinese možnost analýz a použití archivovaných dat prostřednictvím integrace s platformou OpenText ™ Extended ECM.

Přísné dodržování zásad zabezpečení a přístupů k archiváliím

Data jsou archivována podle daných celků a struktur přístupných podle rolí a úrovní. Přistup k archivovaným datům je v souladu se zachováním ochrany osobních údajů a dále také podle nastavených bezpečnostních pravidel Vaší společnosti.

Jednotlivé přístupy jsou monitorovány a logovány. Veškerá data jsou šifrována a krytována.


Digitální archiv

Stáhněte si produktový list v PDF.


Need more information?

We will be happy to introduce you to other advantages of this product. If you have any questions, feel free to contact us.

Contact us

Contact us